PRŮMYSLOVÝ DEN S TÉMATEM “MOBILITA POZEMNÍCH SIL” POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S VOJENSKÝM TECHNICKÝM ÚSTAVEM s.p.

Ve dnech 18. – 19. 9. 2023 se v prostorách vojenské střelnice Bzenec uskutečnila akce, jejímž cílem bylo seznámit přítomné představitele jednotek Armády České republiky s produkty z portfolia skupiny Zetor, VTÚ Slavičín a s podporou společnosti EGO Zlín.

Kromě příslušníků jednotek pozemních sil AČR a Vojenské policie byl přítomen i zástupce Sekce průmyslové spolupráce MO.

Zahájení akce se ujal za pořadatelskou stranu předseda představensta společnosti Zetor Defence, a.s. Ing. Josef Bečvář.

Cílem akce bylo navázat na tradici setkávání zástupců průmyslové základny ČR se zástupci AČR, zvýšit povědomí o inovacích nabízených produktů, získávat zpětnou vazbu o potřebách armády a tím zvyšovat samostatnost českého státu v oblasti bezpečnosti a obranného průmyslu.

Součástí akce byly statické a dynamické ukázky produktů řady Zetor Gerlach, včetně příslušenství, a zbraňové  stanice ZS-L VTÚ Slavičín. Nezbytnou součástí akce byla i možnost prakticky si vyzkoušet ovládání představené techniky, včetně střeleb a jízdy terénem, zainteresovanými účastníky ze strany AČR.