ZETOR GERLACH SE PŘEDVEDL AKADEMIKŮM

Zástupci Univerzity obrany v čele s rektorkou brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., se dne 2.3.2022 zúčastnili praktické ukázky a předvedení vozidla Zetor Gerlach ve verzích ATV a RDV, vyvinutých společností Zetor Defence, a.s. v čele s bývalým náčelníkem Generálního štábu AČR,  arm. gen. ve výslužbě Ing. Josefem Bečvářem.

Zástupcům UO bylo nejprve prezentováno technické řešení vozidel, následovala jejich prohlídka a praktická ukázka na polygonu výrobního závodu spojená s možností si jízdu ve vozidlech zažít na vlastní kůži.

Na základě ukázky portfolia možností a schopností UO, v oblasti vědecko-výzkumné a expertní činnosti, si pak zástupci obou stran přislíbili možnost rozšíření vzájemné spolupráce.