Nezařazené

Články kategorie Nezařazené
10.3. 2022

ZETOR GERLACH SHOWED OFF TO ACADEMICS

On March 2, 2022, representatives of the University of Defence, headed by the Rector Brig Gen Zuzana Kročová, took part in a live demonstration and presentation of the Zetor Gerlach vehicle in ATV and RDV versions. The vehicles have been developed by Zetor Defence, a.s., headed by the former Chief of the General Staff of the...

10.3. 2022

ZETOR GERLACH SE PŘEDVEDL AKADEMIKŮM

Zástupci Univerzity obrany v čele s rektorkou brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., se dne 2.3.2022 zúčastnili praktické ukázky a předvedení vozidla Zetor Gerlach ve verzích ATV a RDV, vyvinutých společností Zetor Defence, a.s. v čele s bývalým náčelníkem Generálního štábu AČR,  arm. gen. ve výslužbě Ing. Josefem Bečvářem. Zástupcům UO bylo nejprve prezentováno technické řešení vozidel, následovala jejich prohlídka...