Nezařazené

Články kategorie Nezařazené
22.9. 2023

„Mobility of Land Forces“ Industrial Day organized in cooperation with the Military Technical Institute

On 18-19 September 2023, an event was held in the premises of the Bzenec military shooting range, the aim of which was to introduce the representatives of the Czech Army units present to the products from the portfolio of the Zetor Group, VTÚ Slavičín and with the support of EGO Zlín. In addition to members...

20.9. 2023

PRŮMYSLOVÝ DEN S TÉMATEM “MOBILITA POZEMNÍCH SIL” POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S VOJENSKÝM TECHNICKÝM ÚSTAVEM s.p.

Ve dnech 18. – 19. 9. 2023 se v prostorách vojenské střelnice Bzenec uskutečnila akce, jejímž cílem bylo seznámit přítomné představitele jednotek Armády České republiky s produkty z portfolia skupiny Zetor, VTÚ Slavičín a s podporou společnosti EGO Zlín. Kromě příslušníků jednotek pozemních sil AČR a Vojenské policie byl přítomen i zástupce Sekce průmyslové spolupráce MO. Zahájení akce se ujal za pořadatelskou stranu...

10.3. 2022

ZETOR GERLACH SHOWED OFF TO ACADEMICS

On March 2, 2022, representatives of the University of Defence, headed by the Rector Brig Gen Zuzana Kročová, took part in a live demonstration and presentation of the Zetor Gerlach vehicle in ATV and RDV versions. The vehicles have been developed by Zetor Defence, a.s., headed by the former Chief of the General Staff of the...

10.3. 2022

ZETOR GERLACH SE PŘEDVEDL AKADEMIKŮM

Zástupci Univerzity obrany v čele s rektorkou brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., se dne 2.3.2022 zúčastnili praktické ukázky a předvedení vozidla Zetor Gerlach ve verzích ATV a RDV, vyvinutých společností Zetor Defence, a.s. v čele s bývalým náčelníkem Generálního štábu AČR,  arm. gen. ve výslužbě Ing. Josefem Bečvářem. Zástupcům UO bylo nejprve prezentováno technické řešení vozidel, následovala jejich prohlídka...